Nr kat.:20448982
EAN:4011334354697
Cena*:1.020,00 PLN / PART

Dane techniczne

Funkcje
 • zegar do czasowego sterowania zmianami temperatury
 • z funkcją ochrony przed zamarzaniem
 • możliwość ustawienia licznika godzin pracy lub wskaźnika zużycia energii
 • z funkcją ochrony zaworów
 • z ochroną dostępu
 • przełączanie tryb ręczny/automatyczny
Elementy sterujące i wskaźniki
 • możliwość wyboru języka interfejsu: niemiecki, angielski, holenderski lub francuski
 • duży, podświetlany wyświetlacz tekstowy
Charakterystyka elektryczna
Napięcie znamionowe:230 V
Napięcie znamionowe:230 V AC
Częstotliwość:50 Hz
Prąd
Prąd znamionowy:10 mA ... 10 (4) A
Prąd znamionowy przy cos φ = 0,6:maks. 4 A
Moc
Moc wejściowa:≈ 1,2 W
Bateria
Rezerwa zasilania – ogniwo litowe [lata]:≈ 10
Detekcja
 • z wbudowanym czujnikiem temperatury
Materiał
Kolor linii dekoracyjnej:kremowy
Kolor:biały
Wymiary
Głębokość montażu:25 mm
Instalacja / Montaż
Montaż:bez łapek rozporowych
Podłączenie
Połączenie:z dodatkowym
przyłączem
zewnętrznego czujnika
temperatury podłogi /
czujnika zdalnego
 • z zaciskami śrubowymi
Ustawienia
Zakres nastawy temperatury podłogi:10…40 °C
Zakres nastawy temperatury pomieszczenia:5…30 °C
Czas:z automatycznym
przełączaniem czas
zimowy/czas letni
(możliwość odłączenia)
 • program urlopowy aktywowany wg daty
 • 3 bloki dzienne: pn.-pt., sob.-nd., pn.-nd.
 • maks. 9 czasów przełączania na dzień tygodnia
 • możliwość indywidualnego dostosowania 3 wstępnie ustawionych programów
 • możliwość programowania ze zdjętym elementem obsługowym
Wyposażenie
Różnica temperatur powodująca przełączenie:≈ 0,5 K
 • do ogrzewania pomieszczeń i podłogi
 • w przypadku ogrzewania podłogowego regulacja jest możliwa poprzez temperaturę pomieszczenia i/lub podłogi
 • do ogrzewania lub klimatyzacji
 • z samouczącą się krzywą grzania
 • możliwość wyboru regulacji metodą PWM lub 2-punktowej (wł./wył.)
 • możliwość ustawienia czasu cykli PWM i histerezy (przy regulacji 2-punktowej)
 • możliwość ustawienia rodzaju napędu zaworu (zamknięty/otwarty w stanie bezprądowym)
Zastosowanie
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja:sterowanie czasowe
Warunki użytkowania
 • nastawialny zakres regulacji temperatury
 • z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie
Oznaczenie
Zastosowanie:regulacja OWK
Główna linia projektowa:B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa:B.Kwadrat, Berker B.3,
Berker B.7

*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto.